גינות עמק זבולון 5, מודיעין מכבים רעות                    www.sportscenter-modiin.co.il                   טלפון: 08-6223399                     פקס: 08-9755551


החברה הכלכלית למכבים רעות בע"מ (מנהלת אופק)
מכרז פומבי מס' 01/2014
קיום בית ספר לשחייה בבריכה העירונית בעיר מודיעין-מכבים-רעות
 
 
  1.   החברה הכלכלית למכבים רעות בע"מ (מנהלת אופק) מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לצורך קבלת הצעות להשכרת מסלול שחייה לשם קיום שיעורי שחייה במסגרת בית ספר לשחייה בתחומי הבריכה העירונית לעונת הרחצה 2014.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ, רח' המעיין 4 מודיעין 71700, טל. 08-9707515/7, פקס 08-9707516  החל מיום  23.2.2014, תמורת 750₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.
3. בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.
4. משרדי מנהלת אופק אשר נמצאים במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ, פתוחים בימים א' – ה'   בין השעות 8:30 – 16:00.
5.  ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-3.3.14 בשעה 10:00 במרכז הספורט העירוני, בבריכת השחיה, בכתובת גינות עמק זבולון 5 בעיר מודיעין מכבים-רעות. תנאי להשתתפות במכרז הינו השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור קבלנים יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.
6.  את מעטפות המכרז ובהן ההצעות וכל המסמכים הנדרשים וכן הערבות יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים במשרדי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין בע"מ, בכתובת הנ"ל, החל מיום  ה- 4.3.14 בין השעות 8:30 – 16:00 .
7.  המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ה' ה- 13.3.14 שעה 15:00.
 
                                                                                     רון ברזני
                                                                       מנהל הקמה- מנהלת אופק
 
נערים בגילאי  14-18 חייבים
חתימת הורים על הטפסים הבאים


הצהרת הורים
הצהרת בריאות למבקש להתאמן
 
[Top]
Azimuth2go-Site2goal קידום עסקים באינטרנט  בניית אתר אינטרנט | עיצוב לאינטרנטקידום אתרי אינטרנט